» Texty » Kniha Žít » Kapitola 10

Pocitové asociace

Milý čtenáři, tvořivé lenošení z předešlé kapitoly... posuneme nyní od myšlenek - směrem k emocím.

Vezmi si prosím tužku... a napiš si na papír pod sebou libovolných 5 slov.
(Můžeš si samozřejmě napsat 5 slov i elektronicky v příhodné aplikaci.)

Pro začátek je snazší, pokud jsou to slova - týkající se výrazných fenoménů Tvého života.

(Například:
"mamka", "voda", "nemoc", "nehoda", "radost", "domov", "strom", "automobil", "škola", ... a podobně.)

Nyní se prosím zadívej na první slovo na svém papíře... a počkej si... ať Ti na téma tohoto slova - samovolně bez cíleného soustředění přijde pocitová odpověď. Pozoruješ tedy například slovo "přítel"... a jsi zvědav - jaké nálady Ti v reakci na dané slovo samy od sebe zaplaví tělo i mysl.

Je nanejvýš důležité - aby ses nesnažil vyrobit si nějaké pocity sám... aby sis tedy nedosazoval aktivně emoce, které tam podle Tebe logicky patří... nýbrž abys lelkoval, spočinul a vyčkal... až začnou přicházet nějaké pocity skutečně samy od sebe a svou vlastní silou.

Možná, že Tě na počáteční téma - tedy například ohledně onoho slova "přítel" - samovolně napadají i nové a nové myšlenky. To je naprosto v pořádku. Za oním tématem... nebo za těmi novými a novými myšlenkami... - však nyní pozorujeme naše živé pocity, které se odehrávají na pozadí.

Až se tak stane a nějaká emoce Tě znenadání sama vyhledá, navštíví a zaplaví... potom dál odpočívej a chvilku sleduj - jak se v dalších okamžicích daná emoce sama od sebe mění a vyvíjí. Zprvu může být například nepříjemná... ale může se zvolna měnit na příjemnou... nebo opačně... - Vychutnej si tu hru prožitků.

Pokud se Ti pocity částečně ústálí v poloze - která je Ti buď nepříjemná... nebo příjemná... nebo která je pro Tebe neutrální... potom si můžeš jednu z těchto třech emocionálních kvalit (nepříjemné / neutrální / příjemné) zapsat na papír vedle slova - na které se dané pocity dostavily... rozvíjely... a nakonec ustálily.

Zkus to prosím nyní pro první slovo - zažij samovolné emocionální asociace na dané téma.

Máš to? Napsal sis k prvnímu slovu - jestli se přicházející nálady postupně vyjevily jako "příjemné", "nepříjemné" nebo "neutrální"? Výborně! (Pokud se Ti pocity neustálí a přecházejí opakovaně z příjemné do nepříjemné polohy a opačně, potom si napiš vedle daného slova: "proměnlivé".)

Nyní to prosím zkus se druhým slovem... a posléze třetím... čtvrtým... a pátým slovem. Nepospíchej prosím... buď trpělivý... abys získal praktickou zkušenost s tím - jaké to je být samovolně (to jest lenošivě) zaplavován prožitky.

...

Pro zajímavost, zde jsou má slova a jejich emocionální odezva:
válka - nepříjemné ... radiátor - příjemné ... počítač - neutrální ... maminka - příjemné ... kamarádka - nepříjemné

Všimni si, že vedle slova "kamarádka" - uvádím "nepříjemné" pocity. Není to proto - že bych měl nějakou výrazně negativní zkušenost s přáteli ženského pohlaví. Je to jednoduše proto, že jsem si u slova "kamarádka" vybavil jednu blízkou osobu, která se teď velmi trápí - zaplavily mne tedy její prožitky. Zrovna tak u slova "válka" může mít někdo překvapivě uvedeny "příjemné" emoce. Proč? Protože třeba nedávno ve svém podnikání zábavně vyhrál konkurenční "válku" s jinou firmou... nebo protože se těší, až si večer zahraje na počítači lákavou válečnou hru. Takže i tyto přirozené pocitové odpovědi se chovají každý den a u každého člověka jinak... a často značně nelogicky.

Tato nelogičnost přirozeného lelkování - které nám jakoby náhodně přináší nové a nové podněty... je pro praktický život daleko prospěšnější, než se nám ve škole tvrdilo.

Pokud se Ti podaří něco drobného milovat i v přítomnosti nepříjemných emocí... potom samovolně darem jako bonus získáš pochopení pro moudrost svých pocitů... a pro moudrost přirozené potřeby těla... trochu se uvolníš... necháváš se unášet proudem lásky... ... a potom můžeš zažít například situaci - kdy nutně potřebuješ změnit zaměstnání... a už už sedáš k počítači, abys poctivě na internetu pročetl inzeráty s nabízenými pracovními pozicemi. Znenadání Tě ale zaplaví touha jít si zahrát tenis. Necháš tedy tu touhu chvíli uzrát - a za chvíli se opravdu rozhodneš si trochu užít... a ten tenis si dopřát... - ačkoliv to vypadá nesmyslně... a ačkoliv bys logicky vzato měl raději zkouknout ty internetové pracovní nabídky. Ale na tenisovém kurtu shodou okolností nečekaně potkáš známého... A ten se mezi řečí zmíní o nedaleké firmě - která urychleně hledá někoho na pracovní pozici, která by se Ti náramně líbila. Později se zúčastníš konkurzu... a to místo získáš. Takže díky příjemnému odpoledni na kurtu sis ušetřil namáhavé prohledávání internetových nabídek.

Možná, že si, milý čtenáři, vzpomeneš na nějaký zásadní problém ve svém životě - který se Ti nakonec vyřešil tak nějak samovolně a znenadání jinak, než bys logicky čekal.

A tak vlastně funguje přirozený život - překvapivě... dobrodružně... ale přesto přívětivě... a zábavně. Stačí se tomu otevřít... a občas to zkusit.

Sdílejte nebo si vytiskněte: