» Texty » Kniha Žít » Kapitola 13

Úžasná metoda, která Ti ale nepomůže

Moderní svět je plný dokonalých metod, které nepomáhají... Málokterá je ovšem ochotná to o sobě přiznat. Možná, že mnohé z nich nevědomky používáš. Pokud ano, potom jsi unaven a nemáš volný čas.

Pojďme si pro legraci (i pro poučení) - jednu nefungující metodu vyrobit.

Několik následujících temně červeně podbarvených odstavců vysázených světlým písmem ber tedy, milý čtenáři, prosím s humorem... neboť ukazují soubor pouček - který by Ti spíše ublížil, než prospěl.

Kdykoliv potřebuješ něco podstatného rozhodnout, udělej toto:

 1. Napiš si na papír otázku, která Tě trápí...
  - Například: "Mám se rozejít s Martou?"

 2.   Pod to si napiš několik možných návrhů řešení... Například:
  - "Rozejdu se s ní."
  - "Budu ji bezmezně milovat takovou jaká je a zůstanu s ní."
  - "Zůstanu s ní, pokud přistoupí na pár podmínek a změn u témat, které mě trápí."
  - ... ...

 3. Podle kapitoly této knihy, která se jmenuje "Pocitové asociace"
  - zjisti spontánní pocitovou odpověď u každého zapsaného návrhu řešení.
  Pozor: Neodpovídej si aktivně podle logiky věci, ale počkej na emoce, které přichází samovolně. A nech je, ať Tě zaplaví, rozvinou se a ustálí.

 4. Zapiš si kvalitu emocí pro jednotlivá řešení:
  příjemné / neutrální / nepříjemné / proměnlivé

 5. Podle zapsaných pocitových kvalit u jednotlivých návrhů řešení vyřeš dotazovaný problém takto:
 • Pokud jsou pocity u nějakého navrhovaného řešení výrazně příjemnější než u jiných - potom se zachovej právě podle tohoto pocitově nejpříjemnějšího řešení.

 • Jsou-li u více řešení podobně příjemné pocity - svobodně si z těchto řešení jedno vyber.

 • Pokud jsou u všech návrhů neutrální nebo nepříjemné kvality pocitů - potom se vrať zpět k druhému bodu a zkus vymyslet několik dalších variant řešení a opakuj body 2), 3), 4) a 5).

 • Jsou-li u většiny navrhovaných řešení nestabilní (to jest proměnlivé) pocitové odpovědi - potom řešení celé situace odlož... a po alespoň čtyřiadvacetihodinové přestávce metodu opakuj.

Znovu Tě, milý čtenáři, upozorňuji, že předešlý postup o pěti bodech míním jako ukázku přístupu - který nefunguje.

Pokud bys tyto body dodržoval - motal by ses ve vyčerpávajícím bludném kruhu.

Problém spočívá v tom, že ona červeně podbarvená metoda... je soubor pevných zásad - které Ti já jako autor tohoto příšerného návodu diktuji zvenčí... ale které málokdy budou vycházet přirozeně z Tvého nitra.

Můžeš to zkusit jednou, dvakrát - jako absurdní vtipný experiment... ale pokud bys tento soubor pravidel dodržoval opakovaně... potom to Tvoje nitro bude považovat za umělé... a nadbytečné... a nebude mít náladu se na takových věcech podílet.

Jak ale postupovat v reálném životě a při každodenním rozhodování tak - aby to bylo v souladu s naším nitrem? Aby nás to nezotročovalo, nýbrž aby nás to z otročiny vysvobozovalo?

Odpusť mi prosím, ale znovu se zopakuji... a napíšu Ti to, co tu už na mnoha místech bylo zmíněno.

Ale víš co? Tentokrát to zopakuji celou jednou dlouhou kapitolou (a možná do ní vložím i něco trochu nového):

Sdílejte nebo si vytiskněte: