» Texty » Kniha Žít » Kapitola 2

Nežít,
či žít v proudu?

Milý čtenáři, zakusil jsi někdy chvíli (ať už minutovou, mnohahodinovou nebo jakkoliv dlouhou) - kdy Ti bylo jednoduše skvěle? Kdy Ti náhody vycházely vstříc... uspokojovaly Tě... a přinášely to, na cos měl chuť... aniž by ses o to musel pracně zasazovat?

Přihodil se Ti někdy časový úsek - kdy jsi byl takříkajíc "v proudu"? Užíval sis na vlnách pohody... rozkoše... či krásy? A byl při tom odpočatý?

Pokud ano... potom víš - jaké to je, když jsi otevřen lásce.

Ten proud... ta chvíle... ta zřejmá živá síla, která se o Tebe starala - to byla láska.

... ...

Kam směřuje ten proud?

Co s Tebou ta síla zamýšlí, když o Tebe pečuje?

Jediným záměrem lásky je - abys byl šťastný. Abys v rozmanitých podobách zažíval přesně to, co Tě naplňuje radostí... a abys měl k dispozici vše, co k tomu patří - ať už se jedná o vhodné nápady... emoce... kamarády... partnera... věci... peníze... stravu... prostor... či podobně. To, co Tě činí spokojeným... a vše, co k tomu potřebuješ... Ti v pravý čas plyne - jsi-li unášen živou silou, které se říká bůh nebo láska.

Nejde však při tom o povrchní sobectví. Každý z nás totiž potřebuje být mimo jiné užitečný pro své okolí. Láska nám tedy mimo jiné pomáhá - i stávat se vyrovnanou příznivou součástí života ostatních... a podporovat je.

...

Co je tedy láska?

Láska jsi Ty a právě Ty. Láska je také celé Tvé okolí. A skrývá se v ní i něco víc.

Tu zcela konkrétní živoucí sílu... která nás zaopatřuje... poskytuje nám klid... a říká nám, čemu se právě teď věnovat... či jak přesně řešit problémy... nebo jak rozvíjet sebe i vztah k ostatním - tu sílu můžeš nazvat těmito všemi slovy: "já" (to jest Ty)... "mé nitro" (to jest Tvé nitro)... "mé okolí" (to jest Tvé okolí)... "život"... "láska"... "spokojenost"... "blaženost"... "pokoj"... "štěstí"... "svědomí"... "bůh"... a podobně. Všechno je to pojmenováním téhož... Všichni s tím máme jednoduchou a zřetelnou zkušenost z našeho běžného života.

...

Na druhou stranu... pravděpodobně jsi zažil i mnoho úmorných chvil nebo období - kdy jakoby ten životní proud nebyl cítit. Vzpomínáš na některé své těžké časy - kdy ses zbytečně zas a znovu lopotil? Kdys potřeboval nutně něco vyřešit? Ale kdy veškerá Tvá snaha šla vniveč? A motal ses neustále v kruhu? Bez jakéhokoliv hmatatelného pokroku?

Ale jak to, že Ti tady tvrdím - že Ty jsi ta láska... jak to, že Ti předkládám - že Ty jsi ten proud... ačkoliv dobře znáš vleklé chvíle - kdys byl znaven a žádná hýčkající síla nebyla přítomna?

Odpovím Ti přirovnáním. ... ... V tom přirovnání se mimo jiné skrývá vysvětlení, proč se z problémů vyprostíme ne zvýšením - nýbrž snížením snahy... A proč ve chvílích, kdy máme dojem, že nestíháme... že se nedaří... je vražedné zrychlovat - a naopak prospěšné je zvolnit.

Sdílejte nebo si vytiskněte: