» Služby » Proměna

Vstoupit do bezčasí
- vrátit se sladěn s novými možnostmi

(To, co inzeruji níže... by skeptik označil nejspíš
za bezcharakterní tahání peněz z důvěřivých lidí v nouzi.
...
Osobně v tom vidím trochu něco jiného,
ovšem zachovejte si prosím vlastní zodpovědnost a selský rozum...)


V případě Vašeho zájmu
,
si prosím vyberte jednu opakující se záležitost nebo situaci Vašeho života,
kterou byste si přáli rozhýbat, uvolnit nebo proměnit
- v poklidném duchu Vašeho sebeosvobození a hlubokého šťastného naplnění.

(Může se to týkat například zdraví, mezilidských vztahů, peněz, zálib, pocitů, duchovna...
nebo čehokoliv, kde je třeba proměnit frustraci v uvolnění.)

Máte-li ve Vašem životě více překážek, které byste mi rádi svěřili
- je třeba, abyste pro teď vybrali pouze jednu.
(Na další se dostane případně až časem - pokud budete mít chuť celý postup zopakovat.)

Jeden aktuální zádrhel Vašeho života...
mi prosím stručně naznačte
ve webovém formuláři níže.

Uveďte k tomu své křestní jméno nebo přezdívku (klidně i momentálně smyšlenou),
přejete-li si být co možná nejvíce anonymní.
Dále můžete, ale vůbec nemusíte uvést rok svého narození.

A rovněž tak můžete, ale nemusíte přidat svou představu,
jakým způsobem by se Vaše problematická situace v ideálním případě mohla rozvinout nebo proměnit.

Je třeba, abyste uvedli svoji e-mailovou adresu,
abych byl následně schopen Vám odpovědět zpět.

Níže je webový objednávkový formulář...
vyprávění o tom, co se děje po jeho odeslání
- naleznete v textu pod formulářem.

Cena této služby je 1000 Kč.
Neposílejte mi však prosím žádné peníze,
dokud na Váš e-mail neobdržíte mou výzvu k platbě.
(Děkuji za pochopení - vysvětlení je v textu níže.)


Co se tedy děje poté, co jste odeslali formulář s Vaší objednávkou?

Jednou za několik týdnů si v klidu pročítám nově přijaté objednávky...
u každého jednoho zadání se zastavím
a komunikuji se svým vnitřním hlasem...
v klidu si zvážím - jak to vidím.

Takto objevím Vaši objednávku...
buď se Vaší výzvy zřeknu, neboť se na ni necítím...
(o čemž Vás budu informovat na Váš e-mail)
nebo naopak pocítím naději
že Vás má služba "proměna" nepoškodí...
nýbrž že Vám prospěje a bude Vám přínosem.

V takovém případě na Váš e-mail zašlu zprávu,
že souhlasím...
a požádám Vás o odeslání 1000 Kč na můj účet.

Na vyřízení objednávek nepospíchám.
Pokud je tedy Váš problém akutní nebo neodkladný,
zkuste prosím raději mou službu "konzultace"
nebo ještě lépe mou bezplatnou službu "daruji úlevu".

(A nikde také není psáno,
že jsem pro Vás ten pravý pomocník...
možná naleznete podporu u někoho jiného
nebo třeba dokonce sami u sebe.)

Pokud však do šesti týdnů od odeslání Vaší objednávky
nedostanete na Váš e-mail mou odpověď
(ať už zápornou nebo kladnou),
potom se možná někde stala chyba
- a v takovém případě mi prosím zatelefonujte nebo napište e-mail.


Co se stane, pokud na Vaši objednávku odpovím kladně?
A Vaši výzvu tedy přijmu?

V takovém případě se v pokojné meditaci podprahově na dálku
- spojím skrze své srdce s Vaším srdcem...
setkáme se kdesi v bodě nula... bez času, myšlenek a prostoru...
abychom se z tohoto neviditelného setkání
vrátili oba s nepatrně vyzrálejším těžištěm lidské přitažlivosti.

Což způsobí, že v některých obyčejných tématech,
ve kterých jsme dosud byli vlivem výchovy nebo traumat podvědomě uvyklí
si manifestovat utrpení...
si poznenáhlu samovolně a bez námahy začneme manifestovat
uvolnění, úlevu a naplnění.

To se může prakticky projevit různě.
Možná, že nám občas bude trochu nakloněna příznivá shoda náhod.
(Někdo se nám například zmíní o zajímavém člověku...
a tento člověk nám potom do života vnese potřebnou inspiraci.)

Nebo třeba trochu poleví náš stres,
což nám pomůže snáze projevit vlastní nadání a kreativitu.

Občas dochází k uzdravení zdravotních obtíží.
(Někdy dokonce k nepochopitelně rychlému uzdravení...
a někdy i u stavů, které lékaři považují za obtížně změnitelné.)
Toto však nemohu nikomu předem slíbit.
Věřte mi, že někdy takto neulevíme ani rýmě,
natož čemukoliv zásadnějšímu.

Někteří lidé zažijí úlevu přesně u toho tématu,
které uvedli v objednávce.
Ale některým se rozhýbe úplně jiná záležitost...
(a to dokonce třeba tak nenápadným způsobem,
že si toho možná ani nevšimnou).

...

Vy touto proměnou procházíte přesně ve chvíli,
kdy (po mé e-mailové výzvě) odesíláte peníze na můj účet.
(Nehledě na to, s jakým zpožděním Vaše peníze obdržím nebo si jejich příchod všimnu.)
Tak jsem to meditativně nastavil, neboť mi to přijde fér.

...

Časem můžete v případě spokojenosti odeslat další objednávku,
ať už se bude týkat stejného tématu - aby se opět o další krůček pohnulo...
nebo úplně jiného tématu.

...

V případě jakýchkoliv dotazů mi prosím pošlete e-mail.
Zdravím Vás,
Tomáš Urban


Tomáš Urban, my@jsmelide.cz

Může Vás též zajímat:
> stinné stránky Tomáše Urbana